Tin tức

 • Thông tin khuyến mãi

  - Bảo hành 6 tháng

   

 • Thông tin khuyến mãi

  - Bảo hành 12 tháng

  - Free thẻ 32g

  - Giá bán Hp f730c ( 1 cam ) : 1.990.000 đ

  - Giá bán Hp f730c - RC ( 2 cam ) : 2.400.000 đ